Kinderdagopvang

Kinderdagopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 - 4 jaar.   Waarin we zowel in Zutphen als in Brummen een babygroep (0-2)  én een verticale groep (0-4) hebben. 

   Peuteropvang

In Brummen bieden wij peuteropvang aan op woensdag- en vrijdag ochtend van 8.30 tot 13.00 uur voor de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.  Een groep van maximaal 7 peuters, waarin ze spelenderwijs voorbereid worden op de basisschool. In Zutphen bieden we alle dagen peuteropvang aan in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar.
Met een minimale afname van 9 uur per week. Gaat uw kind naar de peuteropvang, dan heeft u recht op een tegemoetkoming in de kosten. Dit is hier te berekenen.

Nieuwe regeling peuteropvang
Vanaf 1 april 2019 geldt een nieuwe regeling. Gemeente Zutphen betaalt de peuteropvang voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (van de Belastingdienst).
Zij vinden het belangrijk dat alle kinderen de kans krijgen om op de peuteropvang te leren en te ontwikkelen. Zo worden ze op een goede manier voorbereid op de basisschool.

Subsidie via de kinderopvang
Denkt u dat u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, maar wilt u uw kind toch naar de peuteropvang laten gaan? Meldt u dan bij onze kinderopvang. Wij kijken samen met u of het klopt dat u geen recht hebt op kinderopvangtoeslag. Als dat zo is, dan vragen wij de subsidie aan voor uw kind bij de gemeente. U hoeft dat niet zelf te doen. U betaalt wel een ouderbijdrage.

De ouderbijdrage
Ouders van kinderen die voor het eerst naar de peuteropvang gaan, betalen ook een ouderbijdrage. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Let op, uw ouderbijdrage hangt af van uw inkomen en van het uurtarief van de peuteropvang. Vraag daarom bij de kinderopvangorganisatie na wat uw ouderbijdrage wordt.


 
40 weken contract, de peutergroep is gesloten tijdens schoolvakanties en feestdagen.
Heb je wel opvang nodig tijdens schoolvakanties? Vraag ons naar de mogelijkheden.
 

Buitenschoolse opvang

In Brummen hebben wij een buitenschoolse opvang met ruimte voor 22 kinderen, waar wij kinderen van 4 tot 13 jaar opvangen van de 3 basisscholen in Brummen, 'De Ontdekking', 'Het P@rk' en 'St. Pancratius'. De kinderen halen wij zelf op met onze HIP auto's of de Go-Cab.

Leuke weetjes:

  • Zijn de ruimtes binnen kinderopvang Hip aangekleed passend bij het thema, waar de groep meewerkt. 
  • Binnen kinderopvang Hip gaan we er ook af en toe met de kinderen op uit. Zo is er in Brummen een mooi voedselbos, pakken we de Go-Cab om met de kinderen in het dorp te fietsen, wandelen we naar de markt in Zutphen, kunnen we met onze auto's naar het bos of de speeltuin, of maken we een wandeling met de kinderwagens.
  •  Maken we met toestemming van ouders, gebruik van buitenbedjes. Onze ervaring is dat kinderen heerlijk slapen in de buitenlucht.
  • Hechten we veel waarde aan speciale activiteiten en thema's. Bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest waar we een grote activiteit van maken waar iedereen die opvang afneemt bij Hip aanwezig mag zijn, Maken we een Nieuwjaarsduik in de 1e week van het nieuwe jaar, vieren we carnaval, maken we een feestje van de verjaardagen van de kinderen en pedagogisch medewerkers, etc. Het samenzijn en leuke dingen organiseren staat hoog in het vaandel bij Kinderopvang Hip. 
    Bij het vieren van deze activiteiten en feesten speelt de geloofsachtergrond van de kinderen geen rol.
  • Op beide locaties is een camerasysteem aanwezig om de veiligheid van uw kind(eren) en ons personeel te waarborgen.