GGD controle en rapporten

Gemeenten in Nederland hebben de opdracht toezicht te houden op de kinderopvang en gastouderopvang en schakelen hiervoor de GGD’en in. De kern van de kwaliteitseisen is dat kinderen volop de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en veilig en gezond op te groeien. Toezichthouders van de GGD zien toe op het naleven van de eisen en dragen zo bij aan het waarborgen van die kwaliteit van de kinderopvang.

Locatie Kinderopvang HIP  Zutphen

Registratienummer Landelijk Register kinderopvang :
KDV 335756621
Link naar onze inspectierapporten: GGD rapporten Zutphen    

Locatie Kinderopvang HIP Brummen

Registratienummer Landelijk Register kinderopvang :
KDV 177419337. 
Link naar onze inspectierapporten: GGD rapporten KDV Brummen   

Locatie Buitenschoolse opvang Brummen

Registratienummer Landelijk Register kinderopvang :
BSO 858912429
Link naar onze inspectierapporten: GGD rapporten BSO Brummen