Pedagogisch beleid

Hieronder kunt u het pedagogisch beleidsplan van kinderopvang HIP inzien. Hierin wordt een duidelijke beschrijving gegeven van onze manier van werken. 
Om te waarborgen dat alle pedagogisch medewerkers middels dezelfde richtlijnen werken is er bij Kinderopvang HIP een pedagogisch beleidsplan opgesteld. 

Het beleidsplan is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen; ouders/verzorgers, pedagogisch medewerkers en overige bedrijven en instellingen (zoals GGD en gemeente). 

We streven ernaar een pedagogisch beleid te hebben dat dagelijks gebruikt wordt en dat niet in de kast belandt. Vanuit dit plan geven wij vorm en inhoud aan ons handelen naar kinderen en reflecteren we op individueel en gezamenlijk handelen. 

Open hieronder het pedagogisch beleid van locatie Zutphen

Open hieronder het pedagogisch beleid van locatie BRUMMEN

Open hieronder het pedagogisch beleid BSO BRUMMEN