Oudercommissie

Wij hebben een aantal enthousiaste ouders met kind(eren) op de buitenschoolse opvang of het kinderdagverblijf die mee denken en een bijdrage willen leveren aan de kwaliteit van de kinderopvang. 
Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij de kinderopvang. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. 
 

Wat is het doel van de oudercommissie?
Het doel van een oudercommissie is om in samenwerking met de organisatie de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Wat doet de oudercommissie?

Als lid van de oudercommissie:

  • Vertegenwoordigd u alle ouders van de kinderen die op de betreffende locatie worden opgevangen.
  • overlegt u samen met de leidinggevende van Kinderopvang Hip (ongeveer 4 vergaderingen per jaar).
  • adviseert u gevraagd en ongevraagd de leidinggevende van Kinderopvang Hip
  • bevordert u de communicatie aan ouders en medewerkers
  • onderhoudt u contacten met andere ouders
  • bevordert u de betrokkenheid van ouders bij Kinderopvang Hip. Bijv door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren. 


Aanmelden?

Lijkt het u wat om lid te worden van de oudercommissie of wilt u graag meer informatie?

Neem dan vooral contact op met de leidinggevende van Kinderopvang Hip, want wij staan om u te springen! 

BOINK heeft een brochure gemaakt met uitgebreide informatie over de taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie.